Quy định sử dụng dịch vụ

Chào mừng bạn đến ProxyElite.Thông tin! Các Điều khoản dịch vụ này (“Điều khoản”) chi phối việc bạn truy cập và sử dụng ProxyElite.Info cũng như mọi phần mềm, dịch vụ và tài liệu liên quan mà chúng tôi cung cấp (gọi chung là “Dịch vụ”). Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các Điều khoản này, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

1. Đủ điều kiện

Để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn phải ít nhất 18 tuổi và có khả năng ký hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý với ProxyElite.Info. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đáp ứng các tiêu chí này.

2. Quy tắc dịch vụ

Bạn đồng ý không tham gia vào bất kỳ hoạt động bị cấm nào sau đây: (i) sao chép, phân phối hoặc tiết lộ bất kỳ phần nào của Dịch vụ theo bất kỳ cách nào. trung bình; (ii) truyền thư rác, thư dây chuyền hoặc email không mong muốn khác; (iii) cố gắng can thiệp, xâm phạm tính toàn vẹn hoặc bảo mật của hệ thống hoặc giải mã bất kỳ đường truyền nào đến hoặc từ các máy chủ chạy Dịch vụ; (iv) thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt hoặc có thể áp đặt theo quyết định riêng của chúng tôi một lượng tải lớn không hợp lý hoặc không cân xứng lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi hoặc của bất kỳ trang web mục tiêu nào; (v) tải lên dữ liệu không hợp lệ, vi rút, sâu hoặc các tác nhân phần mềm độc hại khác thông qua Dịch vụ; (vi) thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, bao gồm tên tài khoản, từ Dịch vụ; (vii) mạo danh người khác hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức, tiến hành gian lận, che giấu hoặc cố gắng che giấu danh tính của bạn; (viii) cản trở hoạt động bình thường của Dịch vụ; (ix) truy cập bất kỳ nội dung nào trên Dịch vụ thông qua bất kỳ công nghệ hoặc phương tiện nào không phải là những nội dung được Dịch vụ cung cấp hoặc ủy quyền; (x) bỏ qua các biện pháp mà chúng tôi có thể sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào hoặc thực thi các hạn chế đối với việc sử dụng Dịch vụ hoặc nội dung trong đó; (xiii) bán lại hoặc phân phối lại Dịch vụ (trừ khi có thỏa thuận rõ ràng khác với ProxyElite.Info); (xiv) sử dụng Dịch vụ để cố gắng vi phạm bảo mật (ví dụ: truy cập bất kỳ máy chủ, mạng, máy chủ hoặc tài khoản nào mà bạn không được phép truy cập); (xv) sử dụng Dịch vụ để cố gắng làm gián đoạn liên lạc trên internet (ví dụ: tấn công từ chối dịch vụ); (xvi) sử dụng Dịch vụ cho mục đích bot mua vé, gian lận quảng cáo hoặc để thu thập dữ liệu không được công khai hoặc được bảo vệ do tính nhạy cảm của nó; hoặc (xvii) sử dụng Dịch vụ vi phạm mọi luật, quy định hiện hành, Điều khoản dịch vụ/Điều khoản sử dụng hoặc quyền của bên thứ ba. Bạn đồng ý cung cấp xác minh ID đầy đủ nếu ProxyElite.Info nghi ngờ bất kỳ hoạt động bị cấm nào ở trên đang được tài khoản của bạn thực hiện. Việc không hoàn tất xác minh ID sẽ dẫn đến việc đình chỉ tài khoản.

2.1 Phí xử lý khiếu nại

Giới thiệu: Công ty chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cao và tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật. Chúng tôi kiên quyết phản đối mọi hành động bất hợp pháp hoặc vi phạm các điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Phí xử lý khiếu nại: Do sự gia tăng các thủ tục hành chính và điều tra khiếu nại, bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 năm 2024, chúng tôi sẽ thu phí $30 để xử lý từng khiếu nại liên quan đến việc vi phạm các quy tắc của chúng tôi. Khoản phí này không phải là khoản "mua lại" các hành vi vi phạm và chỉ nhằm mục đích trang trải chi phí xử lý và điều tra.

Thủ tục xử lý khiếu nại: Sau khi nhận được khiếu nại, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra toàn diện để xác định sự thật và hành động thích hợp. Khách hàng sẽ được thông báo về khiếu nại và có cơ hội bình luận và giải thích.

Sự chi trả: Hóa đơn cho việc xử lý khiếu nại sẽ được cấp sau khi hoàn tất điều tra. Việc thanh toán phải được thực hiện trong vòng 3 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn. Và chỉ sau khi thanh toán, dịch vụ sẽ được bỏ chặn (nếu có thể và không trái với quy định của chúng tôi).

Vi phạm nghiêm trọng hoặc tái diễn: Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc có nhiều khiếu nại về hành động của khách hàng, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng đó. Công ty chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc hợp pháp và không dung thứ cho những hành vi vi phạm các điều kiện sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trong những trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền cho các dịch vụ đã cung cấp hoặc phí xử lý khiếu nại phát sinh. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các điều khoản dịch vụ của mình để duy trì môi trường dịch vụ công bằng và hợp pháp.

Ngoại lệ và điều khoản: Trong một số trường hợp nhất định, theo quyết định của công ty chúng tôi, công ty chúng tôi có thể đưa ra quyết định miễn phí xử lý khiếu nại, đặc biệt nếu khách hàng tích cực hợp tác và thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa sự cố trong tương lai.

3. Chính sách hoàn tiền

ProxyElite.Info cung cấp đảm bảo hoàn tiền trong 24 giờ kể từ thời điểm mua. Khoản hoàn trả này sẽ được xử lý theo cách tương tự như hình thức thanh toán ban đầu. Để bắt đầu hoàn tiền, vui lòng liên hệ với Nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Xin lưu ý, chúng tôi siêng năng theo dõi số lượng yêu cầu hoàn tiền. Trong trường hợp yêu cầu hoàn tiền quá nhiều, cụ thể là nhiều hơn ba yêu cầu trong vòng một tháng, ProxyElite.Info có quyền từ chối yêu cầu hoàn tiền.

Ngoài thời hạn 24 giờ, khách hàng có thể hủy đơn hàng. Khoản tiền hoàn lại trong những trường hợp này sẽ được cung cấp dưới dạng tín dụng cho số tiền chưa sử dụng trong số dư nội bộ của bạn. Việc hủy đơn hàng được cho phép ba ngày một lần. Tùy chọn này có thể được truy cập trong bảng điều khiển cá nhân của bạn.

Nếu vì bất kỳ lý do gì bạn không hài lòng với proxy bạn đã mua, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với Nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi để xử lý khoản hoàn trả của bạn.

Bằng cách mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào từ ProxyElite.Info, bạn đồng ý với các điều khoản được nêu trong Chính sách hoàn tiền này.

Điều khoản bổ sung về vi phạm: Xin lưu ý rằng trong trường hợp khiếu nại hoặc vi phạm điều khoản dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ không được hoàn lại tiền. Nếu một tài khoản bị phát hiện vi phạm các quy tắc của chúng tôi, dù vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần, thì chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền cho các dịch vụ đã cung cấp hoặc phí xử lý khiếu nại phát sinh. Chính sách này được áp dụng để đảm bảo việc sử dụng hợp lý và tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý và hoạt động của chúng tôi.

4. Giới hạn tốc độ

Công ty cung cấp lưu lượng truy cập không giới hạn cho tất cả các gói cước trừ khi có quy định khác trong điều khoản. Tuy nhiên, các hạn chế về tốc độ được áp dụng tùy thuộc vào số lượng địa chỉ IP:

  • Từ 1 đến 3.000 IP: 500 Mbps
  • Từ 3.000 đến 5.000 IP: 1 Gbps
  • Từ 5.000 đến 15.000 IP: 1,5 Gbps
  • Từ 15.000 đến 25.000 IP: 2,5 Gbps
  • Trên 25.000 IP: 5 Gbps

Công ty có quyền đình chỉ dịch vụ nếu vượt quá những giới hạn này. Để nâng cấp tốc độ của bạn, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật; một khoản phí bổ sung sẽ được áp dụng.

5. Tài khoản người dùng

Bạn có thể cần phải đăng ký tài khoản để truy cập một số tính năng hoặc chức năng nhất định của Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu tài khoản và mọi hoạt động liên quan đến tài khoản của bạn. ProxyElite.Info không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không bảo vệ tài khoản của mình.

6. Sử dụng được chấp nhận

Bạn đồng ý sử dụng Dịch vụ của chúng tôi một cách hợp pháp và không vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quyền nào của người khác khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn bị nghiêm cấm sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gian lận, quấy rối hoặc phân phối phần mềm độc hại hoặc mã độc hại khác.

7. Quyền riêng tư

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để biết thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

8. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm mọi quyền sở hữu trí tuệ, đang và sẽ vẫn là tài sản độc quyền của ProxyElite.Info và những người cấp phép của nó.

9. Thay đổi Điều khoản

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật các Điều khoản này. Khi thực hiện thay đổi, chúng tôi sẽ cung cấp Điều khoản cập nhật trên trang web của mình và cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối”. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi những thay đổi đó có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản cập nhật.

10. Chấm dứt

Chúng tôi có quyền, mà không cần thông báo và theo quyết định riêng của chúng tôi, chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và chặn hoặc ngăn chặn việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi trong tương lai.

11. Luật điều chỉnh

Các Điều khoản này và mọi hành động liên quan đến các Điều khoản này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp của khu vực pháp lý nơi ProxyElite.Info đặt trụ sở, bất kể xung đột với các nguyên tắc luật pháp.

12. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chú ý!

Dịch vụ của chúng tôi bị cấm sử dụng để hack và các hành vi gian lận khác trên Internet!